O mne

V skratke môj profesný životopis:

Pracovné skúsenosti:

2005-doteraz: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana v Prešove, oddelenie pediatrie, pozícia detský klinický psychológ

2004: Okresná pedagogicko-psychologická poradňa v Prešove, pozícia školský psychológ

Počas štúdia:  Dobrovoľnícka činnosť v organizácii na pomoc deťom Úsmev ako dar.
                           Práca v ambulancii klinickej psychológie v Prešove

Vzdelanie:

1999-2004: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta štúdium psychológie

2005: Prešovská univerzita v Prešove Rigorózna skúška, udelený titul PhDr.

2005-2008: Štvorročné postgraduálne štúdium kognitívno-behaviorálnej psychoterapie podľa kritérií EÚ Zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR v sekcii kognitívno-behaviorálna psychoterapia

2009: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, špecializačná skúška v špecializácii detská klinická psychológia

Absolventka množstva krátkodobých kurzov a vzdelávacích aktivít umožňujúcich zefektívniť s skvalitniť prácu s detskými pacientami a ich rodičmi.
Je mamou syna a dcéry.

© 2018 :: PhDr. Juliána Kordovanová, detská klinická psychologička a psychoterapeutka.