Úvod


Malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti. Nelámte nad nimi palicu, nech je ich problém akokoľvek neriešiteľný.

Máte pocit, že výchovu detí neviete zvládnuť alebo na ňu nemáte dosť času? Potrebujete pomôcť, poradiť? Prečo je dieťa nespokojné, nešťastné, nervózne? Čo môžete urobiť pre seba aj pre vaše dieťa a celú rodinu? Nebojte sa požiadať o radu! Prostredníctvom tejto stránky Vám poradíme.

Hlavné oblasti, v ktorých poskytujeme odborné psychologické online poradenstvo:
1. výchova detí a dospievajúcich
2. problémy so správaním, hnevom a agresivitou detí
3. problémy s komunikáciou
4. problémy v škôlke a škole
5. detské strachy, obavy a fóbie
6. problémy s jedlom, spánkom, vyprázdňovaním
7. psychosomatické ťažkosti
8. smútok, depresia, náladovosť detí
9. problémy so zneužívaním návykových látok
10. dieťa počas rozvodu rodičov
11. a všetky druhy neobvyklých a chúlostivých problémov
 

Odborným garantom stránky je:  PhDr. Juliána Kordovanová.

Detská klinická psychologička a psychoterapeutka, pracujúca s deťmi a ich rodinami na Klinike pediatrie v Prešove.  Súdna znalkyňa v odbore psychológia.

Registrovaná v Komore psychológov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.  

© 2018 :: PhDr. Juliána Kordovanová, detská klinická psychologička a psychoterapeutka.