Detský psychológ

Psychologické poradenstvo určené rodičom a ich deťom.

Malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti.

 

 

 PORADŇA DOČASNE POZASTAVENÁ!

Nelámte nad nimi palicu, nech je ich problém akokoľvek neriešiteľný. Máte pocit, že výchovu detí neviete zvládnuť alebo na ňu nemáte dosť času? Potrebujete pomôcť, poradiť? Prečo je dieťa nespokojné, nešťastné, nervózne? Čo môžete urobiť pre seba aj pre vaše dieťa a celú rodinu? Nebojte sa požiadať o radu! Prostredníctvom tejto stránky Vám poradíme.

Odborným garantom stránky je PhDr. Juliána Kordovanová, klinická psychologička a psychoterapeutka, pracujúca s deťmi a ich rodinami na Klinike pediatrie v Prešove. Je registrovaná v Komore psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Zároveň pracuje ako súdna znalkyňa v odbore psychológia. V tejto internetovej poradni Vám radí už 10 rokov.

Hlavné oblasti, v ktorých poskytujeme odborné psychologické online poradenstvo:

 1. Výchova detí a dospievajúcich
 2. Problémy so správaním, hnevom a agresivitou detí
 3. Problémy s komunikáciou
 4. Problémy v škôlke a škole
 5. Detské strachy, obavy a fóbie
 6. Problémy s jedlom, spánkom, vyprázdňovaním
 7. Psychosomatické ťažkosti
 8. Smútok, depresia, náladovosť detí
 9. Problémy so zneužívaním návykových látok
 10. Dieťa počas rozvodu rodičov
 11. A všetky druhy neobvyklých a chúlostivých problémov